Kurumsal

Amacımız, Türkiye genelinde etkin bir şekilde yemek dağıtım hizmeti sağlamaktır. Yemek firmaları tarafından ulaşılamayan bölgelere ulaşarak, herkesin tabldot yemek hizmeti almasına olanak sağlamaktır. Türk yemeklerinin lezzetini çağdaş teknolojiler kullanarak yakalamak ve Türk damak tadını yaygınlaştırmaktır. Özellikle son yıllarda sayısı gittikçe artan “fast food” ve benzeri ürünlerin piyasaya girmesi, kendi yemek kültürümüzden uzaklaştırmakta ve sağlıksız beslenme anlayışını yaygınlaştırmaktadır. Zaten “fast food” kültürünün en yaygın olduğu toplum olan ABD vatandaşlarına bakmamız, bu beslenme tarzının ne kadar yanlış olduğunu görmemiz için yeterli olacaktır. Örneğin, ABD’de bu beslenme kültürü devam ederse, araştırmalara göre 2030 yılında ülke vatandaşlarının yarısı obezite ile mücadele etmek zorunda kalacaktır. Bizim ülkemizde de benzer durumların yaşanmaması adına, Net Kurumsal Yemek Türk yemek kültürünü yaygınlaştırmak ve sağlıklı beslenme kültürünü benimsetmek gibi bir misyon edinmiştir.

Net Kurumsal, kurulduğu günden bu yana kurumsal şirket kültürünü benimsemiş ve profesyonel anlamda dünya çapındaki büyük yemek üretim tesisleri tarafından kabul gören üretim tekniklerini uygulayan yegane firma olarak sektörde öncülük etmektedir. Özellikle hem ev yemeği tadında yemek üretimi gerçekleştirmek hem de yüksek sayılarda yemek üretimini başarmayı amaçlamakta ve uygulamaktayız.