Catering şirketleri, toplu yemek üretimi yapan şirketlere denmektedir. Türkiye’de bir çok catering şirketi bulunmaktadır. Catering şirketleri İstanbul başta olmak üzere Türkiye’de büyük şehirlerde çok sayıda bulunmaktadır. Özellikle iş sahasının yoğun olduğu bölgelerde catering şirketleri de yoğun olarak bulunmaktadır.

Catering Hizmeti Türleri

Catering hizmetleri genel olarak iki farklı şekilde verilebilir. Bunlar taşımalı yemek hizmeti ve yerinde üretim yemek hizmetidir. Taşıma yemek hizmetinde yemekler catering şirketinde üretilerek müşterinin adresine teslim edilir. Yerinde üretim yemek hizmetinde ise müşterinin göstermiş olduğu mutfakta yemekler üretilerek sıcak servis yapılır. Genellikle personel sayısı düşük olan müşteriler için taşımalı yemek hizmeti fiyat ve kalite açısından uygun olacaktır. 200 personelin üzerinde olan müşteriler için ise yerinde üretim yemek hizmeti, hem yemek kalitesi ve lezzeti açısından hem de maliyet açısından firmanın avantajına olacaktır.

Catering Şirketleri Fiyatları

Catering şirketlerinin fiyat politikasını değerlendirirken tek bir çatı altında toplamak yerine verilen hizmetin içeriğine ve kullanılan malzemelere bakmak gerekmektedir. Çünkü özellikle yemeklerde kullanılan et gramajları yemeklerin fiyatlarını direkt olarak etkilemektedir. bunun yanında verilen yemeklerdeki çeşit sayısı da fiyatı etkileyen en önemli faktörlerdendir.